نبولایزر Super Care

محصول جدید

  • برای نبولایزر کردن دارو
  • برای بیماریهای خاص ریوی و آسمی
  • به همراه کیت نبولایزر
  • به همراه جایگاه ماسک

15 قلم

4,500,000 ریال بدون مالیات.

مــحصولات مرتبط