اجاره بای پپ

محصول جدید

اجاره بای پپ

  • دارای مد های S,ST,CPAP
  • با ماسک و لوله نو
  • Philips,Airox,Resmed,Breas,Respironics

7 قلم

12,000,000 ریال بدون مالیات.

مــحصولات مرتبط